Terms and conditions

FORRETNINGSBETINGELSER

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Unfold & Expand I/S.

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Unfold & Expand I/S, Hovedvejen 100, St. Røttinge, 4733 Tappernøje. CVR nr. 41 99 97 21. Mail: katrine@katrinevenke.dk og maja@majalykke.dk

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende Unfold & Expand I/S

Tilmelding er bindende ved ratebetaling. Ved forløb der strækker sig over mange måneder, vil aftalen om betaling, være gældende i forløbets fulde længde, efter første rate er betalt.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet. I så fald refunderes betalte rater ikke. Du vil ligeledes være forpligtet til at betale forløbets fulde pris, selvom du ikke længere deltager på forløbet.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet i samarbejdsaftalen og aftalt ved Unfold & Expand I/S. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, skulle blive aflyst på foranledning af Unfold & Expand I/S, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, møder samt udarbejdet og leveret services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på Unfold & Expand I/S inden du bekræfter aftale og køb.

Rettigheder
Unfold & Expand I/S har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser, online kurser, forløb samt PR.

Ved køb af Unfold & Expand I/S´s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Unfold & Expand I/S måtte pådrage sig i relation til produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Unfold & Expand I/S skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Unfold & Expand I/S har handlet simpelt uagtsomt.

Unfold & Expand I/S´s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Unfold & Expand I/S og team påtager sig intet erstatningsansvar for produkter, der ved uheld går itu under styling og photoshoots, i studie eller på location. Unfold & Expand I/S påtager sig intet erstatningsansvar for produkter der bliver væk ved fysisk udlån til medierne. Alt udlån af produkter koordineret af Unfold & Expand I/S foregår på kundens eget ansvar.

Fortrydelsesret
Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af udarbejdet services samt 50% af projektopstart gældende: PR, 1:1 forløb, SoMe ydelser, andre ydelser, online forløb samt afholdte sessioner ikke omfattet fortrydelsesretten.

Ændring af forretningsbetingelser
Unfold & Expand I/S har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Unfold & Expand I/S forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Jeg bekræfter at jeg er bekendt med persondataforordningen, der trådte i kraft 25. maj 2018, og jeg bestræber mig på at opbevare oplysninger på forsvarlig vis.

Dette website ejes af Unfold & Expand I/S. CVR: 41 99 97 21. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbrevet. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

Dataopbevaring og sletning af data

Unfold & Expand I/S opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

Kategorier af personoplysninger

Unfold & Expand I/S lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. fornavn og efternavn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

Kilder

Unfold & Expand I/S har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.
  • Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter og ydelser.
  • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.
  • En af mine databehandlingssystemer (Simplero eller Mailchimp).

Behandlingsgrundlag

Unfold & Expand I/S er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Min legitime interesse i at markedsføre vores virksomhed.
  • For at Unfold & Expand I/S kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at Unfold & Expand I/S kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

Modtagere

Unfold & Expand I/S kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Unfold & Expand I/S har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

  • Stripe til betaling af produkter og ydelser
  • Simplero til håndtering af booking og køb af produkter og e-mailnyhedsbreve.
  • Simplero og Campaign Monitor til håndtering af mailadresser til udsendelse af nyhedsbreve.

Opbevaring

Unfold & Expand I/S opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:

Så længe du modtager markedsføringsmateriale og ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt Unfold & Expand I/S ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af vores produkter og ydelser vil Unfold & Expand I/S opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte Unfold & Expand I/S for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger Unfold & Expand I/S har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at Unfold & Expand I/S skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail (afmelding sker nederst i mailen).

Unfold & Expand I/S har ved sign up bokse tydeliggjort, at når man giver os sin emailadresse, skriver man sig samtidig op til vores nyhedsbrev. Man kan altid afmelde sig i bunden af alle vores nyhedsbreve.

Unfold & Expand I/S har dobbelt-optin til mit nyhedsbrev, hvilket sikrer, at kun de personer som selv har skrevet sig op, lander på vores nyhedsbrevsliste.

Unfold & Expand I/S opbevarer emailadresser i MailChimp som overholder GDPR’s retningslinier.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.
De bruges til data gennem Google Analytics og Facebook Pixel, som vi bruger til markedsføring via Facebook adds.